Bezpłatne porady prawne w Centrum Inicjatyw Senioralnych

Porad udzielają prawnicy i radcy prawni z Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Z konsultacji można skorzystać w drugi i czwarty wtorek miesiąca. Porady odbywają się w siedzibie Centrum Inicjatyw Senioralnych i są bezpłatne.