Informacje o zajęciach oraz deklaracja uczestnika

Informacje o zajęciach oraz deklaracja uczestnika

Informacje dotyczące opłat za zajęcia kulturalno artystyczne w Domu Kultury „Stokrotka” w roku szkolnym 2023/2024

 W roku szkolnym 2023/2024 na poszczególne zajęcia kulturalno – artystyczne obowiązują zapisy. Dziecko należy zapisać na wybrane zajęcia przed ich rozpoczęciem. Po zapisaniu dziecka i potwierdzeniu zgłoszenia prosimy o dokonanie opłaty za miesiąc zajęć na podane poniżej konto bankowe Domu Kultury Stokrotka.

Dom Kultury „Stokrotka”, 60-175 Poznań, ul Cyniowa 11, PKO Bank Polski S.A numer konta 63 1020 4027 0000 1802 0031 4542

W tytule przelewu bardzo prosimy o wpisanie: Imienia i nazwiska dziecka, rodzaju zajęć oraz miesiąc jakiego dotyczy opłata. Dowód wpłaty prosimy przekazać instruktorowi na pierwszych zajęcia.

Opłaty za poszczególne zajęcia kulturalno – artystyczne, w roku 2023/2024 wynoszą:

 • 160 zł/za miesiąc – grupowe zajęcia plastyczne (P. Kasia) 40 zł za 1 zajęcia (2 godziny),
 • 140 zł/za miesiąc – grupowe zajęcia teatralne (P. Renata) 35 zł za 1 zajęcia,
 • 140 zł/za miesiąc – indywidualne zajęcia wokalne (P. Emilia) 35 zł za 1 zajęcia,
 • 120 zł/za miesiąc – nauka gry na pianinie – dzieci do 7 lat (P. Marcin) 30 zł za 1 zajęcia,
 • 160 zł/za miesiąc – nauka gry na pianinie – dzieci powyżej 7 lat, młodzież i dorośli  (P. Marcin) 40 zł za 1 zajęcia.

W przypadku gdy na zajęcia, prowadzone przez Instruktorów DK Stokrotka, uczęszcza trójka dzieci z jednej rodziny, obowiązywać będzie 25% rabat (fakt ten należy zgłosić Instruktorowi) na wnoszone opłaty.

Zasady dotyczące realizacji zajęć kulturalno – artystycznych:

 • Opłat za zajęcia dokonywać należy „z góry” na konto bankowe DK Stokrotka w terminie najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca (opłata za październik do 10 października).
 • Nie ma możliwości częściowego – ratalnego systemu opłacania zajęć. Opłatę należ wnieść „z góry” w całości niezależnie od ilości zajęć na których był obecny dany uczestnik.
 • Jeśli w danym miesiącu przypadać będzie 5 zajęć – opłatę prosimy wnosić w wysokości podanej powyżej.
 • Potwierdzenie opłaty (wydruk papierowy) należy przynieść na pierwsze zajęcia w danym miesiącu i przekazać danemu instruktorowi.
 • Brak wpłaty skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy uczestników danych zajęć.
 • Zajęcia odwołane przez instruktora lub Dyrektora DK Stokrotka podlegać będą odrobieniu we wskazanym i wcześniej ustalonym terminie.
 • Nieobecność uczestnika na zajęciach (niezależnie od tego czy została ona zgłoszona wcześniej czy nie) nie jest podstawą do zwrotu pieniędzy za zajęcia oraz nie jest podstawą do ich odrabiania przez Instruktora. Tym samym wniesiona opłata za niewykorzystane zajęcia nie podlega zwrotowi.
 • W miesiącach: wrzesień, grudzień oraz luty, z tytułu odgórnych przerw w nauce (przerwa Bożonarodzeniowa, Ferie 2024 luty) obowiązywać będzie połowa opłaty miesięcznej za dane zajęcia.
 • W przypadku sytuacji losowych (pandemia, nauka zdalna, ograniczenia w funkcjonowaniu instytucji publicznych, czasowe zawieszenie działalności DK Stokrotka) odwołane i opłacone zajęcia podlegać będą odrobieniu we wskazanym i wcześniej ustalonym terminie.

pdfdeklaracja.pdf

 

Informacje kontaktowe

DOM KULTURY „STOKROTKA”

ul. Cyniowa 11
60-175 Poznań

Tel./fax 61 867 19 19

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 61 867 19 19
e-mail:dkstokrotka@tlen.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony