Wiersz o Domu Kultury Stokrotka

 

 

Pośród ulic kwiatowych, 

gdzie cynie, malwy, żonkile. 

W Domu Kultury pięknym 

mile mijają chwile! 

Tu zapomnisz o zmartwieniach 

i przyjemnie spędzisz czas. 

Tutaj spełnisz swe marzenia, 

bo przyjaciół wokoło masz!