Monografia Osiedla Kwiatowego

Monografia o Osiedlu Kwiatowym to ponad 130 stron opisujących zarówno część historyczną powstania Osiedla Kwiatowego (począwszy od pierwszych właścicieli ziemskich rodziny Freudenreich z 1740 roku), po dzieje przedwojenne, rozwój powojenny oraz opis samorządu i instytucji w okresie transformacji. Dużo miejsca w opracowaniu autor poświęcił historii i działalności Domu Kultury „Stokrotka”. Oto dwa cytaty z publikacji…
„Długo można by jeszcze wymieniać wszystkie wydarzenia kulturalno - artystyczne, koncerty, przedstawienia, zabawy i inicjatywy podejmowane i tworzone przed Dom Kultury „Stokrotka”, który niedawno obchodził okrągłą 30 rocznicę działalności. Jak wspominała wówczas pani Dyrektor Barbara Glapka: „Stokrotka to trzy dekady pracy twórczej, trzy dekady zmian, doświadczeń i wspólnej historii (…)”. Działalność kulturalno - artystyczna bowiem to nie tylko organizacja samych wydarzeń w których społeczność lokalna jest ich odbiorcą. Kultura bowiem to uniwersalne narzędzie łączące ludzi na każdym szczeblu – lokalnym, ogólnomiejskim i krajowym. To również obszar działań przeznaczony dla każdego niezależnie od statutu społecznego, ekonomicznego czy reprezentowanych poglądów. Kultura stoi bowiem ponad podziałami politycznymi, uczy tolerancji, społecznego zaangażowania a przede wszystkim integruje, zbliża ludzi do siebie budując naszą przyszłość i tworząc historię.”
„Na koniec warto jeszcze raz podkreślić jak ważnym w historii Osiedla Plewiska, a później Kwiatowego jest pół bliźniaka przy dzisiejszej Cyniowej 11. Dom ten stanowi symbol przedsiębiorczości, gospodarności, społecznego zaangażowania oraz lokalnego patriotyzmu jego mieszkańców. To fenomen na skalę całego Poznania, a być może jeszcze szerszą. Nie ma bowiem drugiego takiego adresu, który byłby początkiem dla tylu ważnych dla lokalnej społeczności instytucji: parafii, szkoły, komitetów, stowarzyszeń oddolnych inicjatyw, rady osiedla oraz domu kultury.”

Książka "Osiedle Kwiatowe - Historia i Ludzie", Autor Michał Hirsch, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań 2018

Informacje kontaktowe

DOM KULTURY „STOKROTKA”

ul. Cyniowa 11
60-175 Poznań

Tel./fax 61 867 19 19

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 61 867 19 19
e-mail:dkstokrotka@tlen.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony