Fyrtle

Przy Cyniowej 11 znajduje się Dom Kultury „Stokrotka”. Jest to jedyna instytucja kulturalna dostępna dla mieszkańców osiedla w promieniu kilku kilometrów. Została powołana w 1986 roku głównie za sprawą społecznikowskiego zrywu. Na początku mieszkańcy, wchodząc do budynku, klękali i wykonywali znak krzyża, ponieważ ośrodek powstał w miejscu dawnej kaplicy. Z czasem przyzwyczaili się do jego nowej funkcji. Obecnie Dyrektorką placówki jest Barbara Glapka, nazywana przez swoich podopiecznych Panią Stokrotką. Dzięki niej powstał Klub Seniora, założono osiedlowy teatr, rozwinięto współpracę z organizacjami społecznymi. Przez ponad trzydzieści lat funkcjonowania dom kultury stał się miejscem integracji mieszkańców Kwiatowego.

Książka „Fyrtle – z życia poznańskich osiedli”

Poznań, 2021

ISBN 978-83-7768-276-0

Redakcja Towarzystwo Krajoznawcze Poznań

Koncepcja i prowadzenie: Dorota Borodaj, Damian Jaworek, Jan Wiśniewski

Wydawnictwo Miejskie Posnania