Spotkanie Miejskiej Rady Seniorów

Dom Kultury Stokrotka to miejsce kultury, ale też ważnych spotkań. 9 marca w naszych skromnych progach gościliśmy działającą przy Prezydencie Jacku Jaśkowiaku MIejską Radę Seniorów. Spotkanie odbyło się z inicjatywy przewodniczącego prof. Antoniego Szczucińskiego, któremu serdecznie dziękujemy. Tematem spotkania była aktywność naszego Domu Kultury w obszarze wspierania i aktywizacji Seniorów, również w szerszym społecznym kontekście  To było spotkanie pełne obustronnej inspiracji. Mamy nadzieję, że nasze Stokrotkowe, wrażliwe wsłuchiwanie się w potrzeby Seniorów, nasze pomysły i innowacyjne niejednokrotnie rozwiązania będą przeszczepione również na inne fyrtle naszego miasta.