Dyskusja o jakości życia Seniorów w Poznaniu

 

 
Dyskusję o jakości życia Seniorów pod względem architektury i urbanistyki która wpływa na ich życie prowadziła Pani mgr inż. Agnieszka Ptak Wojciechowska która jest doktorantką na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.